Op maandag 18 december jl. werd bij het Watersportverbond in Utrecht een mooie update gegeven omtrent de laatste stand van zaken van de Eredivisie Zeilen 2018. Aan een ruime vertegenwoordiging van zeilverenigingen, Watersportverbond en leden van de organisatie werd tekst en uitleg gegeven hoe volgens de Werkgroep 2.0 de Eredivisie Zeilen vormgegeven zou kunnen worden. Het ziet er goed uit, we gaan er zelfs vanuit dat op 17 januari 2018 om 12:00 de inschrijving zal starten. Een samenvatting van een vernieuwend avondje Eredivisie Zeilen:

Er zullen ook in 2018 weer 5 speelrondes zijn van ieder drie dagen zeilen (vrijdag, zaterdag en zondag) en zullen er minimaal 18 teams mee mogen doen en vormen dan 1 competitie. De Nederlandse overall top 4 plaatst zich aan het einde van het seizoen voor deelname aan de Sailing Champion League. Ook in 2018 wordt er weer gevaren in J-70 boten en wordt er nog meer internationale aansluiting gezocht (denk aan handling boats, Sailing Instructions en Notice of Race). Er is een voorgenomen bestuur gepresenteerd om een start te kunnen maken in 2018:

  • Kees Wiersema – SZ & WV Uitdam (als zeiler of bestuurder) -> Voorzitter
  • David van der Plasse – WV Wolphaartsdijk (als zeiler of bestuurder) -> Penningmeester
  • Bart van Breemen – Watersportverbond -> Secretaris
  • Kay Heemskerk – JC Scheveningen (als zeiler) -> Bestuurslid
  • Alex Hoeve – SailService -> Bestuurslid
  • Jan Zetzema – J/Club -> Bestuurslid
  • !!! Vacature in de rol van bestuurslid !!!


Verder werden ook de data en locaties voor 2018 gepresenteerd. Noteer ze niet alleen in je agenda maar deel de verschillende Speelrondes ook via Facebook:

Zowel de Stichting als de zeilers willen graag voortgang houden en is er besloten dat de Stichting de oprichting gaat formaliseren. De verwachting is dat hiermee alles op dinsdag 16 januari aan het bestuur van het Watersportverbond ter goedkeuring kan worden voorgelegd. Wanneer hier akkoord op komt zal de inschrijving op woensdag 17 januari om 12:00 van start gaan. Documentatie zoals Notice of Race/Notice of Competition zullen uiteraard eerder beschikbaar worden gesteld. Via de website en Social Media zal hier melding van worden gemaakt.

Vanuit het Watersportverbond is een uitgebreid verslag van de meeting inclusief financiële toelichting en organisatorische opzet verstuurd naar alle deelnemende teams.

Namens de Werkgroep Eredivisie 2.0 wensen wij iedereen naast mooie feestdagen natuurlijk ook een sportief 2018! We kijken uit naar jullie enthousiaste inschrijvingen op 17 januari a.s. en aansluitend de mooie battles op het water, cheers!